Beroepsperspectief

De driejarige opleiding tot B.S.M. - de Jong® therapeut biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een zelfstandige praktijk in het begeleiden van kinderen, adolescenten en volwassenen met diverse hulpvragen. Daarnaast kunnen in een beroep dat reeds wordt uitgeoefend de verworven vaardigheden van de B.S.M. - de Jong® methode als extra mogelijkheid worden toegepast.

De praktijk

Wanneer een cliënt zich bij de therapeut aanmeldt, start de begeleiding met het analyseren van een probleem(en). De gegevens daarvoor worden verkregen via een uitgebreid anamnesegesprek. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat zijn de klachten? Hoe was de ontwikkeling van het kind tot nu toe? Hoe verliepen zwangerschap en geboorte? Kunnen erfelijke factoren, zoals diabetes, een rol spelen?
  • Met behulp van enkele korte testen wordt gekeken of ogen en oren goed waarnemen. Wordt de informatie vervolgens voldoende snel doorgegeven en verwerkt in de hersenen? Dit is een voorwaarde om te leren spreken, lezen en rekenen.
  • In hoeverre functioneren de ingewanden goed? Kunnen de voedingsstoffen goed verteerd en in de darm opgenomen worden? Zijn er ademhalingsproblemen, waardoor er onvoldoende zuurstof is om de hersenen goed te laten werken? Wordt de bloedsuikerspiegel goed geregeld?

Op grond van de verkregen informatie analyseert de therapeut het probleem. Deze geeft inzicht in de onderliggende lichamelijke oorzaken van de problemen. Aan de hand hiervan wordt een individueel begeleidingsprogramma opgesteld. De integrale aanpak bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Er worden bewegingsoefeningen voorgeschreven. Deze hebben als doel de hersengebieden te stimuleren die, om wat voor reden dan ook, in ontwikkeling zijn achtergebleven of minder krachtig functioneren. De therapeut legt de oefeningen uit en doet ze met het kind voor. Thuis worden de oefeningen uitgevoerd die gemiddeld zo’n 15 minuten in beslag nemen, 6 dagen in de week. 
  • Zonodig worden voedingsadviezen gegeven.
  • Bij een leerachterstand wordt een aanpak volgens het inzicht van de B.S.M. - de Jong® therapie aangeboden.

Om de 4 à 6 weken stelt de therapeut tijdens een vervolgconsult de vorderingen vast en wordt het programma aangepast.