I.B.S.M.

I.B.S.M. is het Institute Brain Stimulating Method - de Jong, een stichting die is opgericht op 8 oktober 1999.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verbreiden van en bekendheid geven aan de Brain Stimulating Method - de Jong® Therapie, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door mevrouw J.J.E. de Jong-Koutstaal. Echter steeds aangevuld met nieuwe inzichten binnen het vakgebied en aanverwante disciplines. 

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • Het organiseren van een opleiding tot B.S.M. - de Jong® therapeut. De opleiding wordt afgerond met het behalen van diploma, waarna men zich kan vestigen als zelfstandig B.S.M. - de Jong® therapeut.
  • Het organiseren van webinars, bij – en nascholingen ten behoeve van B.S.M. - de Jong® therapeuten, zodat zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en hun kennis in het vakgebied kunnen verdiepen.
  • Het stimuleren van verdieping en uitbreiding van kennis van en inzichten in het vakgebied teneinde optimalisering van de therapie te bewerkstelligen.