I.B.S.M.

I.B.S.M. is het Institute Brain Stimulating Method - de Jong, een stichting die is opgericht op 8 oktober 1999.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verbreiden van en bekendheid geven aan de Brain Stimulating Method - de Jong® Therapie, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door mevrouw J.J.E. de Jong-Koutstaal. Echter steeds aangevuld met nieuwe inzichten binnen het vakgebied en aanverwante disciplines. Ook wil de stichting deze methode verder ontwikkelen van deze methode ten behoeve van onder meer kinderen met ontwikkelingsproblemen die zich uiten in leervermogen en gedrag.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • Het organiseren van een opleiding tot B.S.M. - de Jong® therapeut. De opleiding wordt afgerond met het behalen van een theoretisch en praktisch examen, waarna men zich kan vestigen als zelfstandig B.S.M. - de Jong® therapeut.
  • Het organiseren van cursussen ten behoeve van B.S.M. - de Jong® therapeuten, zodat zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en hun kennis in het vakgebied kunnen verdiepen.
  • Het stimuleren van verdieping en uitbreiding van kennis van en inzichten in het vakgebied teneinde optimalisering van de therapie te bewerkstelligen.